Овідіопольське УВГ | Офіційний веб-сайт


Перейти к содержанию

Землі воду, хліб народу !

Ремонтно-доглядові роботи | Служба РЕС | 05.02.2016

У січні місяці на міжгосподарській меліоративній мережі були виконані наступні ремонтно-доглядові роботи:
1. Очищено від мулу – 192,0 м.куб. на каналі МК;
2. Проведено вирубку густого чагарнику на каналі МК – 1,68 км/084 га та на каналі Р – 3 – 3,1 км/1,22 га;
3. Підготовлено трубопровід ВМК – 1 - 1,24 км та трубопровід 6 ТХ – 2,35 км;
4. Проведено ремонт 18 од. ЗРА на НСП – 5, 20, 22, 23, 24, 26;
5. На НСП – 22 закінчені роботи по збільшенню об’єму басейна накопичувача до 20000 м.куб. Об’єм земляних робіт – 4000 м.куб.
Працівниками ремонто-експлуатаційної служби проводились роботи по дооформленню щомісячної звітності та перевірки виконаних робіт з виїздами на об’єкти міжгосподарської меліоративної мережі.

Річний план державних закупівель на 2016 рік | Комітет з конкурсних торгів | 05.02.2016

Розчистка від снігу, з метою забезпечення стабільної роботи | Служба механізації | 04.02.2016

У зв'язку з випаданням великої кількості снігу, метилі, снігових заносів на території Овідіопольського району, силою працівників та технікою Овідіопольського УВГ, проводилась розчистка, з метою забезпечення стабільної роботи водогосподарсько-меліоративного комплексу в зимовий період, а саме:

18.01.2016 р.

 • Борекс розчистка виробничої бази ОУВГ, НСП-12, 14, 19 – 25 км.;
 • Т-150 ЕРУ розчистка виробничої бази ОУВГ НСП-38, 24 автодорога Овідіополь-Барабой – 14 км.

19.01.2016 р.

 • Борекс – розчистка смт Овідіополь, вул. Шевченко – 3 км., НСП – 14 – 23 км.
 • Т-150 ЕРУ розчистка НСП-38, 24, 20, 21, 22 – 57 км.

20.01.2016 р.

 • Борекс – розчистка смт Овідіополь, вул. Туполева та вул. Театральна – 3 км, виробнича база ОУВГ та НСП – 38 - 4 км.;
 • Т-150 ЕРУ – розчистка автодороги Овідіополь – Петродолина 25 км.

21.01.2016 р.

 • Борекс – розчистка виробничої бази ОУВГ, смт Овідіополь – 3 км.

22. 01.2016 р.

 • Борекс – розчистка виробничої бази ОУВГ, смт Овідіополь – 4 км.

25.01.2016 р.

 • Борекс – розчистка НСП-23 – 15 км.

26.01.2016 р.

 • Борекс – розчистка виробничої бази ОУВГ, НСП-14, 38 – 20 км.

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь | Служба водних ресурсів | 03.02.2016

Кожного року 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя, у тому числі Україна, відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь.

Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди – Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Мета її – зберегти водно-болотні угіддя як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціонального використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу.
Водно-болотні угіддя Овідіопольського району використовуються для сільського господарства протягом тисячоліть. Вони стали основою для розвитку багатьох важливих культур по всьому світу. На жаль, через осушення та меліорацію територій задля потреб сільського господарства, водно-болотні угіддя втрачаються. У 2016 році Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом: «Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього – стале джерело засобів для існування», що підкреслює важливість водно-болотних угідь як джерела основних засобів для існування та забезпечення добробуту людей.
Мешканці Овідіопольського району не залишаються осторонь проблеми в нашому районі. Так 2 лютого в приміщенні Овідіопольської районної станції відбулось засідання Молодіжного Водного Парламенту Овідіопольського району на тему: «Збереження водно-болотних угідь дельти Дністра – запорука екологічної рівноваги регіону», у якому прийняли участь: науковий співробітник ОНУ ім. Мечнікова – Рожечко М.В., координатор екологічних проектів ГО «Мама-86-Одеса» – Гричулевич Л.О., представники з Овідіопольської районної станції юних техніків та Овідіопольського управління водного господарства. На засіданні було зазначено важливість збереження територій водно-болотних угідь у межах Овідіопольського району. Кращі активісти дитячого руху по збереженню природи рідного краю були нагороджені грамотами Всеукраїнської екологічної ліги з нагоди відзначення цієї важливої екологічної дати.
Сподіваємося, що мешканці нашого району з розумінням ставитимуться до збереження надзвичайно цінних для природи водно-болотних угідь.

Інформація про господарську діяльність за 2015 рік | Планово-економічний відділ | 28.01.2016

На 2015 рік по Овідіопольському УВГ кошторисом загального фонду передбачено видатки у розмірі 8004,1тис.грн. З них фактично профінансовано – 8004,1 тис. грн. В тому числі видатки на заробітну плату видатки склали 3273,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становить 1948,2 грн.; спеціаліста – 2426,7 грн.; робітника – 1776,3 грн. Середньооблікова чисельність 141 чол.
Надходження коштів по спеціальному фонду склали в 2015 році – 6453,7 тис. грн., з них за полив 6436,6 тис. грн. та ліміти -17,1 тис. грн.
За звітний період виконано поточного ремонту на суму 1552,9 тис. грн. З них на ремонт каналів витрачено 24,3 тис. грн.; поточний ремонт ГТС та цивільних споруд 54,8 тис. грн.; ремонт автотранспорту на суму 235,1 тис. грн. Послуги сторонніх організацій 713,4 тис. грн.
Також в 2015 році ОУВГ було здійснено ремонт насосних станцій в розмірі 513,6 тис. грн.; агрегатів – 50,1 тис. грн.; також виконані інші роботи з поточного ремонту на насосних станціях в розмірі 433,7 тис. грн.
Земляні роботи здійснено в обсязі 10,3 тис. м.куб, у тому числі очистка зрошувальної мережі – 3,6 тис. м.

Витрати на паливно-мастильні матеріали за звітний період склали 753,7 тис. грн., в т.ч. бензин – 405,8 тис. грн.; ДТ – 345,9 тис. грн.; інші мастильні матеріали – 2 тис. грн.
Затрати електроенергії за 2015 рік становили 3276 тис. кВт. год. Витрати електроенергії по загальному фонду склали 3256,0 тис. грн.
З початку 2015 року було укладено 18 договорів на подання води для поливу сільськогосподарських культур.

Квед.

Н а й м е н у в а н н я

2015 р.

2014 р.

%
2015/2014

-

Залишок коштів станом на 01.01.2015 р.

291063,17

-

-

-

Надійшло коштів за 2015 р.

6453697,51

5108745,01

126%

-

Використано по КЕКВ

-

-

-

2111

Оплата праці

524968,73

316060,35

166%

2120

Нарахування на заробітну плату

141477,8

90563,87

156%

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1672981,96

706040,3

в 2,4 рази

2230

Продукти харчування

860

1500

0,57%

2240

Оплата послуг

923674,84

229181,25

в 4,0 рази

2250

Видатки на відрядження

20884,55

11405,19

183%

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

1600

-

-

2273

Оплата електроенергії

1814998,72

2988044,84

0,61%

2274

Оплата природного газу

3318

-

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

2800

Інші поточні видатки

1083690,83

955556,45

113%

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

-

347

-

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

211140

20059,97

в 10,5 рази

3130

Капітальний ремонт

-

-

-

Всього:

6399595,53

55318759,22

120%

Кредиторська заборгованість по ОУВГ станом на 01.01.2016 р. відсутня.

Ведение единого гос. учета рыбохозяйственных водных объектов | Служба водных ресурсов | 30.12.2015

Данные о водных объектах необходимы для информационного обеспечения мониторинга современного состояния, планирования, организации и осуществления мероприятий по охране водных биоресурсов, их рациональному использованию и воспроизводству, контролю за получением достоверной информации об объемах использования водных биоресурсов и контролю за целевым использованием водных объектов. Таким образом, выполнить поставленные задачи позволит только создание Реестра (ст. 15 Закона от 08.07.11 г. № 3677-VI «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», далее – Закон № 3677).
Реестр учитывает рыбохозяйственные водные объекты (их части), в том числе рыбохозяйственные технологические водоемы, акватории (водное пространство) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины, которые предназначены и используются для целей рыбного хозяйства. Рыбохозяйственные технологические водоемы – это искусственно созданные водоемы специального технологического назначения, определяемого техническим проектом и/или паспортом, которые наполняются искусственно с помощью гидротехнических сооружений и устройств и должны создавать условия для существования и развития объектов аквакультуры.
Ведение Реестра обеспечивает Государственное агентство рыбного хозяйства Украины путем сбора документируемой информации:о водных объектах, на которых осуществляется рыболовство или аквакультура; юридических и физических лицах, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность по рыболовству или аквакультуре. Источником является информация, предоставленная добровольно на бесплатной основе юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями путем подачи
заявления по установленной форме. Форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку, утвержденному Постановлением КМУ от 30.09.15 г. № 979. Заявления регистрируются в Журнале учета заявлений в день их поступления в порядке очередности.
Кроме того, пользователи водных биоресурсов прилагают к заявлению копии уведомления о выделении квоты и разрешения на специальное использование водных биоресурсов, а субъекты аквакультуры – копии договора аренды (водного объекта, земельного участка) и паспорта водного объекта или рыбохозяйственного технологического водоема. Также учитывается информация, предоставленная в обязательном порядке на бесплатной основе центральными органами исполнительной власти, областными госадминистрациями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, которые относятся к сфере управления Госрыбагентства, по запросу этого агентства.
Полученная информация о водном объекте вносится в Реестр в течение 15 рабочих дней со дня ее поступления на материальных носителях или в электронном виде, после чего такому объекту автоматически присваивается регистрационный номер.
Регистрационный номер определяется автоматически электронной системой и состоит из девяти цифр: первые две – это код региона, в котором расположен водный объект, третья и четвертая – код типа водного объекта, последние пять – порядковый номер зарегистрированного водного объекта по региону.Например, для г. Киева установлен код 26, для областей Украины, в которых расположен водный объект, введены следующие коды: 02 – Винницкая, 03 – Волынская, 04 – Днепропетровская, 05 – Донецкая, 06 – Житомирская, 07 –Закарпатская, 08 – Запорожская, 09 – Ивано-Франковская, 10 – Киевская, 11 – Кировоградская, 12 – Луганская, 13 – Львовская, 14 – Николаевская, 15 – Одесская, 16 – Полтавская, 17 – Ровенская, 18 – Сумская, 19 – Тернопольская, 20 – Харьковская, 21 – Херсонская, 22 – Хмельницкая, 23 – Черкасская, 24 – Черновицкая, 25 – Черниговская. Следует принять во внимание, что для водных объектов, расположенных в двух или более регионах, устанавливается код региона, в котором находится большая часть площади такого объекта. Для акватории (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины определяется код ближайшего расположенного к ней региона.
Также установлены коды по типу водного объекта, а именно: 01 – для всех водных объектов (водохранилища, пруды, озера и замкнутые естественные водоемы); 02 – часть водного объекта; 03 – рыбохозяйственный технологический водоем; 04 – акватория (водное пространство) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины. Порядковый номер водного объекта определяется очередностью присвоения регистрационного номера по региону.
Поскольку Реестр содержит разные сведения, пользоваться им можно как в полном, так и в ограниченном доступе. Полный режим предусматривает общий доступ к Реестру, где могут получить открытую информацию органы государственной власти и местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации, другие юридические и физические лица.
Доступ будет возможен с 2016 года через страницу, размещенную на официальном веб-сайте Госрыбагентства:
darg.gov.ua Здесь будут предоставляться следующие сведения: регистрационный номер записи о водном объекте в Реестре, наименование пользователя (арендатора) водного объекта, наименование и место расположения водного объекта, его целевое использование, основные объекты рыбохозяйственной деятельности (виды водных биоресурсов), срок действия договора аренды водного объекта или земельного участка.

Ремонтно-доглядові роботи | Служба РЕС | 20.12.2015

У листопаді місяці на міжгосподарській меліоративній мережі були виконані наступні ремонтно-доглядові роботи:
1. Очищено від мулу – 1047,0 м.куб. на каналі МК та НСП - 26;
2. Підготовлено трубопровід РТ – 5 - 1,64 км, трубопровід Р – 6 – 1,35 км та трубопровід 6 ТХ – 1,35 км;
3. Ремонт бетонного облицювання – 0,45 м.куб.на НСП – 2 та НСП - 23;
4. Вирублено чагарнику – 2,0 км/0,8 га на каналі Р – 3;
5. Проведено ремонт НСА на НСП 5, НСП 23 та НСП 26 – 3 од.;
6. Проведено ремонт 17 од. ЗРА на НСП – 2, 5, 20, 22, 23;
7. Механічне обкошування на каналі МК та НСП – 2, 22, 23, 24 – 3,75 га;
8. Поточний ремонт та технічне обслуговування ГТС на НСП – 2, 5, 22, 23, 24, 26, 38 – 19 од;
9. Вапняне та олійне фарбування на НС – 29,8 м.кв.;
Працівниками ремонто-експлуатаційної служби проводились роботи по дооформленню щомісячної звітності та перевірки виконаних робіт з виїздами на об’єкти міжгосподарської меліоративної мережі.

Семінар-навчання | Служба водних ресурсів | 01.12.2015

Семінар-навчання з питань раціонального використання водних ресурсів, державного обліку водокористування, дотримання чинного законодавства, роботи з органами місцевого самоврядування.
24-25 листопада 2015 року в приміщенні Одеського облводресурсів спеціалісти служби водних ресурсів прийняли участь в семінарі-навчання з питань раціонального використання водних ресурсів, державний облік водокористування, дотримання чинного законодавства, робота з органами місцевого самоврядування.
В семінарі приймали участь: начальник облводресурсів Потоп В.І., заступник начальника облводресурсів Кічук І.Д, начальник відділу державного водного кадастру та водокористування Дніпровського БУВР Цибульський А.І., начальник відділу водних об’єктів Валюх В.О., начальник відділу ТЕБ Верис Н.С., фахівці відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод, служби міжнародного співробітництва Одеського облводресурсів, відділів (служб) водних ресурсів управлінь водного господарства, Одеської гідрогеолого-меліоративної експедиції, сектору Держводагентства в Одеській області.
На семінарі обговорювались низка питань:

 • основні завдання відділів та служб водних ресурсів в сучасних умовах роботи з водокористувачами та місцевими органами самоврядування;
 • аналіз роботи Одеського облводресурсів з питань управління водними ресурсами за 10 місяців 2015 року;
 • земельні відносини в сучасних умовах використання водних ресурсів в Області;
 • координація взаємодії управлінь з надзвичайних ситуацій НС райдержадміністрації з управліннями водного господарства Одеського облводресурсів;
 • робота Одеського облводресурсів з питань техногенно-екологічної безпеки;
 • аналіз роботи управлінь з засобами масової інформації та власними веб - сайтами;
 • особливості організації ведення державного обліку водокористування та приймання звітів по формі 2-ТП – водгосп (річна).

На при кінці семінару заступник начальника облводресурсів Кічук І.Д. підвів підсумки роботи семінару, які зафіксовані у протокольному рішенні.

Ремонтно-доглядові роботи | Служба РЕС | 23.11.2015

У жовтні місяці розпочато роботи по підготовці до поливного сезону 2016 року. На міжгосподарській меліоративній мережі були виконані наступні ремонтно-доглядові роботи:
1. Очищено від мулу – 200,0 м.куб. на каналі Р – 3;
2. Підготовлено трубопровід РТ – 5 - 1,84 км, та трубопровід Р – 6 – 2,7 км;
3. Ремонт бетонного облицювання – 1,3 м.куб. на каналі МК, 2,85 м.куб. на каналі Р – 3 та – 1,43 м.куб. на НСП - 2;
4. Вирублено чагарнику – 0,42 км/0,34 га на каналі МК та 2,5 км/0,98 га на каналі Р – 3;
5. Проведено ремонт НСА на НСП 20 та НСП 22 – 2 од.;
6. Проведено ремонт 8 од. ЗРА на НСП – 2, 20, 22;
7. Механічне обкошування каналів МК, дренажної мережі та НСП – 2 – 3,12 га;
8. Вапняне та олійне фарбування НС – 186,2 м.кв.
Працівниками ремонто-експлуатаційної служби проводились роботи по дооформленню щомісячної звітності та перевірки виконаних робіт з виїздами на об
'єкти міжгосподарської меліоративної мережі.

Підсумки роботи поливного сезону 2015 року | 23.11.2015

Підготовка до поливного сезону 2015 року була розпочата з осені 2014 року, за цей період до 1 квітня поточного року було підготовлено 12,6 тис. га зрошувальних земель, 206,8 км трубопроводів міжгосподарської мережі і 20,5 км внутрішньогосподарської мережі, 63,47 км магістральних каналів, очищено від мулу 15,7 км каналів, об’єм якого склав 3,15 тис. м.куб. Вирублено чагарників відстанню 45 км і площею 23,5 га, проведено ремонт 25 гідротехнічних споруд, 36 одиниць насосно-силових агрегатів.

Для зменшення мінералізації води в Санжійському водосховищі вперше за декілька років був проведений скид води Санжійського водосховища до мінімальної відмітки.
Проведення цих заходів дало можливість зменшити мінералізацію води в водосховищі вдвічі, в період поливного сезону вона складала 0,9 – 1,1%.
В період підготовки до поливного сезону було проведено 4 зустрічі з водокористувачами, де вирішувалися питання, щодо взаємодії і своєчасної підготовки мережі до поливного сезону.
Поливний сезон 2015 року було розпочато 14 квітня згідно заявок водокористувачів.

Проведення такого обсягу роботи дало можливість провести поливний сезон без серйозних претензій зі сторони водокористувачів. Забір води з джерел зрошення за сезон по управлінню склав 9622,83 тис. м.куб, подано води споживачам 6214,52 тис. м.куб. Полито фізичної площі 4686 га, та 15178 га поливів, кратність поливу склала 3,24, поливна норма 409 м.куб
Найбільше фізичної площі за сезон 2015 року полито:

 • ТОВ «Магік» - 1858 га;
 • ТОВ Агрофірма «Евріка» - 1028 га;
 • СТОВ Агрофірма «Петродолинське» - 412 га;
 • ПП СерВіГ- 273 га.

Розпочалася підготовка до поливного сезону 2016 року, проводяться роботи по очищенню магістральних каналів від мулу, вирубування чагарників, проведена дефектовка насосно-силових агрегатів ведеться їх ремонт. Ведеться роз’яснювальна робота щодо розширення площі зрошуваних земель, які не використовуються. .
Водокористувачам необхідно ще раз переглянути свої можливості в розширенні площ поливу і вести інтенсивну підготовку по ремонту внутрішньогосподарської зрошувальної мережі і дощувальної техніки.
Звертаємо увагу водокористувачів на перелік основних необхідних документів при заключенні договору «Про надання послуг з подачі води на полив зрошувальних земель», вполивному сезоні 2016 року а саме:

 • копія правоустановчих документів на право власності (користування) землею, яка планується під зрошення;
 • дозвіл на спецводокористування та скид дренажних вод (при наявності дренажної системи);
 • довідку гідрогеолого-меліоративної служби щодо фактичного гідромеліоративного стану ділянок зрошуваних земель і умов їх поливу;
 • юридичним особам надати свідоцтво платника податків;
 • водокористувачі, що мають водооблікові прилади, лічильники електроенергії та насоси під крапельне зрошення повинні надати їх паспорти та акти повірки.

Запрошуємо Вас до співпраці у 2016 році.


Провідний інженер служби
водокористування Пирожок О.Р.

Как пользоваться системой электронных госзакупок ProZorro | 16.11.2015

Верховная Рада Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины и общественность договорились о том, что закон "О публичных закупках" будет принят до конца года.
А значит, в 2016 году мы полностью перейдем на открытый электронный формат выбора поставщиков товаров и услуг для государственных органов.
Это создаст в сфере тендеров открытую конкуренцию, повысит прозрачность торгов, сведет на нет коррупцию в госзакупках, и главное — позволит сэкономить бюджетные средства.
За прошедший год система ProZorro, в которой будут происходить торги, уже была качественно протестирована и подготовлена к обслуживанию государственных закупок: министерства и ведомства провели посредством ее более 14 тыс. тендеров, заключив сделок на сумму 4,1 млрд грн.
В основном это были так называемые допороговые закупки на небольшие суммы, и только одно ведомство — Министерство обороны Украины — в качестве эксперимента проводили в системе ProZorro все свои тендеры. Сейчас главным нашим заданием является повышение уровня доверия бизнеса к торгам.
За многие годы откровенного воровства бюджетных средств на тендерах и ограничения доступа к ним независимых участников малый и средний бизнес отвык от того, что государству можно выгодно продать свои товары или услуги. Но сфера тендеров действительно резко поменялась: она работает прозрачно, и у общества есть все возможности для контроля.

Как это работает

Система ProZorro — это расположенная на сервере база данных, к которой нельзя подключиться напрямую, только через одну из торговых площадок, имеющих к ней доступ.
В данное время к системе присоединены 6 площадок (prom.ua, e-tender, Newtend, SmartTender, "Держзакупівлі онлайн" и PublicBid), готовятся к запуску еще три, и в будущем их число ничем не ограничено.
Благодаря этому государство или нынешний администратор базы — украинское представительство международной организации Transparency International — не могут влиять на участников торгов и как-либо искусственно отсеивать их. Площадки сами заинтересованы в том, чтобы найти как можно больше поставщиков.
Стандартная процедура торгов проходит в несколько этапов:

 • Первый — объявление закупок.

Заказчик, то есть государственный орган, бесплатно создает объявление о тендере.
Оно публикуется сразу на всех площадках, которые входят в систему ProZorro.
В объявлении указываются требования к товару или услуге, к поставщику и различная дополнительная информация.
Например, если Минобороны решает закупить топливо, оно напишет о требованиях к его качеству, условиях поставки и оплаты, присоединит к заявке проект договора, который она намерена подписать, а также выставит цену, основанную на предыдущем опыте закупок с учетом инфляции.
Для участников, по большому счету, нет разницы, через какую площадку подать свое предложение — ведь оно все равно попадает в единую базу. Поэтому мы сами стараемся привлечь к тендеру как можно больше поставщиков. Именно они платят за право участия в торгах.
Сейчас в системе их зарегистрировано 3 000, но может быть намного больше. Поэтому мы стараемся продвигать информацию о государственном заказе — для этого можно использовать свою базу контактов, интернет-рекламу и так далее.
Клиентам удобно получать на почту рассылку о закупке товаров, которые они продают. Плата за участие в торгах пока, правда, чисто символическая — 175 грн с каждого поставщика.
В торгах суммой до 35 тыс. грн участие вообще бесплатное.
Поднять цену никто не запрещает, но мы ее все еще держим на низком уровне, чтобы привлечь больше новых пользователей. Но и в будущем цена доступа никогда не будет очень высокой: площадки будут конкурировать друг с другом.

 • Второй — период уточнений.

Зарегистрировавшиеся поставщики задают вопросы заказчикам, происходит диалог, исходя из которого заказчик может четче прописать условия, сроки поставки, технические характеристики.
Например, представим, что за прошлый месяц несколько нефтетрейдеров ввели новую систему электронного расчета за топливо. Тогда они могут обратиться к заказчику и предложить прописать в условиях торгов возможность расчета через эту систему.

 • Далее следует третий этап — прием предложений.

Он начинается и заканчивается по графику, утвержденному заказчиком с самого начала.
Поставщики уже обсудили все вопросы и подают заявки, в которых указывают предварительную стоимость товара, а также прикрепляют необходимые документы. Государственный орган на этом этапе уже не может менять условия торгов. Но никто — ни госзаказчик, ни внешние наблюдатели — при этом пока еще не видят ни названий участников, ни цен предложений.
Это необходимо, чтобы не мешать конкуренции, не отбивать у участников желания принять участие в тендере.
Цены открываются на четвертом этапе, аукционе.
Время его проведения назначается системой на третьем этапе автоматически. Но имена участников все еще закрыты. На протяжении трех раундов, каждый из которых продолжается обычно по две минуты, предприятия снижают свою цену, стараясь обойти конкурентов.
А потом система автоматически выбирает победителя: им становится поставщик, который предложит самую низкую цену.
Благодаря открытым торгам как раз и возникает та экономия, о которой в последнее время рапортуют органы власти. Ведь при традиционном формате торгов цена редко опускалась существенно ниже выставленной заказчиком. Когда в тендере принимают участие только три компании, две из которых — подставные, то, конечно, о конкуренции не может быть и речи. Минэкономразвития недавно обнародовало статистику, что госзаказчики экономят от 4% до 39% от первоначальной суммы торгов, а в среднем тратят бюджетных средств меньше на 13%.
А вот в 2014 году, когда системы электронных торгов еще не было, разница между бюджетом и фактической ценой была меньше 0,5%.

 • Пятый этап торгов — квалификация.

Здесь, наконец-то, становятся видны названия всех компаний-участников, а заказчик проверяет, действительно ли фирма-победитель может выполнить все условия. Ведь может быть ситуация, когда какой-либо мошенник умышленно выставит цену на топливо вдвое ниже рыночной, но при этом не будет иметь ни лицензии на торговлю нефтепродуктами, ни сертификатов их качества.
Поэтому заказчик имеет право не объявлять его победителем, а отклонить его предложение и перейти к заявке компании, завоевавшей второе место. Не надо забывать, что за подачу неправдивой информации предусмотрена ответственность — а значит, если вы умышленно срываете торги, используя поддельные документы, вам грозит суд. Конечно, здесь нужно позаботиться и о том, чтобы не было злоупотреблений со стороны чиновников.
Если они необоснованно отклонили предложение победителя, а все документы у него в порядке, то нужно использовать процедуру обжалования тендера. Не выходя из системы, победитель может изложить свою жалобу. Ее обычно рассматривает специальный госорган в структуре заказчика, он должен предоставить аргументированный ответ. А если что-то в этом ответе не устроит, то компания может обратиться в суд и обжаловать решение заказчика там по традиционной процедуре.

 • Последняя стадия — определение победителя.

Заказчик и участник согласовывают текст контракта, и подписанный договор загружается в систему. С этого момента каждый может с ним ознакомиться, и тендер получает статус "завершен". В дальнейших расчетах с поставщиком тоже есть прогресс: раньше предприятиям иногда приходилось ждать оплаты 2-3 года после предоставления товаров или услуг.
Сейчас в большинстве ведомств считается провалом затягивание перечисления средств по оплате на 4 дня. Как вы можете контролировать законность торгов Одна из основных идей, которые закладывались в систему ProZorro при ее создании — "Все видят все".
То есть, описанную в предыдущем разделе информацию могут увидеть не только участники торгов, но и журналисты, гражданские активисты и остальные интернет-пользователи. И не только увидеть, но и проанализировать.
Для этого работает специальная публичная система бизнес-аналитики государственных закупок, доступ к которой открыт для любого интернет-пользователя. Вы в режиме реального времени можете следить, как Министерство инфраструктуры Украины закупает электролампочки для своих помещений.
Наблюдать, как снижается цена на каждом из трех раундов аукциона, и через несколько минут узнать имена победителей закупок. Сами сможете проверить все данные участвующих компаний — где они зарегистрированы, какие у них есть направления деятельности, кто их руководители и так далее. Допустим, вы заметили, что лампочки закуплены по цене выше, чем в соседнем магазине.
Или же обнаружили, что из трех участников тендеров один является основным — публичной компанией с определенной репутацией, а два остальных предприятия — фиктивные, созданные, чтобы исполнять роль статистов.
Их основатели — люди без определенного места жительства, с офисом в общежитии на 3,5 квадратных метра. Эту информацию легко получить с помощью запроса в Госреестр. В этом случае вы можете привлечь общественность, опубликовать информацию о нарушениях в социальных сетях, там их заметят журналисты.
А публикация в медиа — это уже основание для вмешательства правоохранительных органов. Они обязаны реагировать незамедлительно, это должны быть звенья одной цепи. Ведь граждане не придут под министерство и не вытащат силой того, кто допустил нарушения: этим должны заниматься соответствующие органы. А общественность должна им помогать.
Электронные торги — это только один из шагов, которые нужно сделать нашей стране в европейском направлении. Но шаг очень важный. Без него нам не получить ни повышения рейтингов Doing Business, ни даже дешевых международных кредитов.

Інформація про фінансову діяльність за ІІІ квартал 2015 року ОУВГ | Планово-економічний відділ | 30.10.2015

На ІІІ квартал 2015 року по Овідіопольському УВГ кошторисом загального фонду передбачено видатки у розмірі 6287,5 тис. грн. З них фактично профінансовано – 6287,5 тис. грн. В тому числі видатки на заробітну плату видатки склали 2335,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становить 1831,8 грн.; спеціаліста – 2231,9 грн.; робітника – 1684,1 грн. Середньооблікова чисельність 137 чол.
Надходження коштів по спеціальному фонду склали в ІІІ кварталі 2015 року – 5034,4 тис. грн., з них за полив 5017,3 тис. грн. та обсяги – 17,1 тис. грн.
За звітний період виконано поточного ремонту на суму 844,5 тис. грн. З них на ремонт каналів витрачено 22,8тис. грн.; поточний ремонт ГТС та цивільних споруд 8,0 тис. грн.; ремонт автотранспорту на суму 141,4 тис. грн. Послуги сторонніх організацій 290,3 тис.грн.
Також в ІІІ кварталі 2015 року Овідіопольським УВГ було здійснено ремонт насосних станцій в розмірі 376,8 тис. грн.; агрегатів – 43,9 тис. грн.; також виконані інші роботи з поточного ремонту на насосних станціях в розмірі 333,9 тис. грн.
Земляні роботи здійснено в обсязі 7,85 тис. м.куб., у тому числі очистка зрошувальної мережі – 1,86 тис. м.куб.

Витрати на паливно-мастильні матеріали за звітний період склали 573,2 тис. грн., в т.ч. бензин – 304,9 тис. грн.; ДТ – 266,3 тис. грн.; інші мастильні матеріали – 2 тис. грн.
Затрати електроенергії за ІІІ квартал 2015 року становили 2984,7 тис. кВт. год. Витрати електроенергії по загальному фонду склали 2861,0 тис. грн..
З початку 2015 року було укладено 18 договорів на подання води для поливу сільськогосподарських культур.

Код

Н а й м е н у в а н н я

2015 р.

2014 р.

%
2015/2014

-

Залишок коштів станом на 01.01.2015 р.

291063,17

-

-

-

Надійшло коштів за 2015 р.

5034445,33

3835018,01

131%

-

Використано по КЕКВ

-

-

-

2111

Оплата праці

249710,66

140675,3

178%

2120

Нарахування на заробітну плату

65032,67

31767,59

в 2,05 рази

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1333158,31

634631,89

в 2,1 рази

2230

Продукти харчування

560

1500

0,37%

2240

Оплата послуг

455267,94

203150,68

в 2,24 рази

2250

Видатки на відрядження

13695,97

10277,19

133%

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

1258,27

-

-

2273

Оплата електроенергії

1316487,1

2415663,34

0,54%

2274

Оплата природного газу

3318,0

-

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

2800

Інші поточні видатки

810722,08

715191,7

113%

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

-

347

-

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

185740

20059,97

в 9,26 рази

3130

Капітальний ремонт

-

-

-

Всього:

4435251,00

4173264,6

106%

Кредиторська заборгованість по ОУВГ станом на 01.10.2015 р. відсутня.

При використанні матеріалів, посилання на сайт ouvg.com.ua обов’язкове.
© 1989-2016. Овідіопольське управління водного господарства. Всі права захищені.

Новини | Овідіопольське УВГ | Основна діяльність | Робота управління | Мультимедіа | Цікава інформація | Архів новин | Веб-ресурси | Контакти | Карта сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню