Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Забезпечення питною водою

Основна діяльність

Важливою складовою довкілля, безпечного для життя та здоров'я людини – найвищих соціальних цінностей згідно із ст.3 Конституції України – є питна вода, яка за своїми хімічними та фізичними характеристиками не може здійснювати негативний вплив і заподіювати шкоду вказаним цінностям.
Вода необхідна для утворення багатьох структурних елементів організму людини, тварин і рослин, її кількість у тілі людини складає близько 70 % його маси. Основна кількість води знаходиться у клітинах тканин і тільки 18-20 % припадає на долю позаклітинноїводи. Вода потрібна людині для забезпечення нормального функціонального стану організму, оскільки є середовищем, у якому проходять обмінні процеси. З водою залишкові продукти обміну виводяться з організму через нирки, легені, шкіру.
Незадовільна якість питної води – це проблема, характерна на даний час для багатьох великих і промислово розвинених населених пунктів України, зокрема, Киє-

ва, Харкова, і особливо - Маріуполя, де якість води найгірша, а також окремих регіонів, наприклад, Донецької та Луганської областей.
Покращення якості води, яка споживається населенням, визнано Верховною Радою України одним із основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.
Забезпечення якості питної води у відповідність з європейськими стандартами передбачено Кабінетом Міністрів України в числі
основних завдань національної екологічної політики.
Викладене вказує на визнання та підтвердження центральними органами влади сучасної України важливості забезпечення якісного питного водопостачання населення, основні засади якого мають бути регламентовані на рівні нормативно-правових актів.
В Україні прийнято та діє спеціальний нормативно-правовий акт у досліджуваній сфері -
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р., яким, відповідно до його преамбули, визначаються правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
На даний час гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання викладені у наступних документах:
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» та ДержСанПІН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання».
Щоправда, слід зазначити, що названий ГОСТ давно вже не відповідає реаліям життя. Згідно з цим документом якість води відслідковують всього за 24 показниками, хоча з часу його введення в дію змінилися як традиційні технології водоочищення, так і екологічна ситуація в Україні. Що стосується
вказаного ДержСанПІНу, то він передбачає контроль за 56 параметрами, тобто до традиційних вимог ГОСТу додаються визначення ще 18-ти нових інгредієнтів та небажаних домішок, а також вводиться визначення паразитологічних показників, патогенних бактерій та вірусів. Цим документом встановлені допустимі рівні вмісту таких токсичних елементів як: свинець, ртуть, кадмій, миш'як, алюміній та нітрати. Якщо концентрація цих речовин у воді перевищує норму, то в організмі людини відбуваються негативні зміни, які спричиняють виникнення захворювань серцево-судинної, нервової та травної систем, зору тощо.
Проте й зазначений ДержСанПІН далекий від норм прийнятих у світі. Наприклад, у країнах Європи показників по визначенню якості та безпеки води понад 100, а в деяких - 200.
За даними Держспоживстандарту України,
з 01.01.2009 року набув чинності ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання», а в стадії розробки знаходився національний стандарт - ДСТУ «Питна вода. Вимоги та контроль за якістю» (далі - ДСТУ), який повинен замінити ГОСТ.


Назад к содержанию | Назад к главному меню