Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Основні завдання

Овідіопольське УВГ

Основні функції Овідіопольського УВГ

- забезпечує збереження та утримання державних меліоративних фондів, захисних споруд та інших основних фондів у робочому стані;
- реалізовує науково-технічну політику у сфері меліорації земель та водного господарства, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об’єктів;
- здійснює відповідно до законодавства в межах своїх повноважень контроль за раціональним використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, у тому числі й іноземними, вимог водного законодавства, стандартів, норм і правил водокористування;
- забезпечує контроль якості виконаних робіт з ремонту споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів;
- організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на об’єктах Управління;
- разом із Одеською гідрогеолого-меліоративною експедицією здійснює контроль меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель та технічного стану державних меліоративних систем;
- розглядає матеріали щодо умов спеціального водокористування, розробляє відповідні технічні умови;
- надає на договірних засадах практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з експлуатації меліоративної мережі, виконання ремонтно-доглядових робіт на внутрішньогосподарській мережі, розробки схем подачі води на зрошення, а також природоохоронних заходів, організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;
- надає суб’єктам господарювання, юридичним і фізичним особам платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та відповідно до Порядку надання платних послуг бюджетними організаціями Держводгоспу України;
- здійснює контроль за правильністю нарахування та внесення до бюджету плати за використання водних ресурсів, звертається до органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо направлення коштів, отриманих як плата за використання водних ресурсів, для розвитку та відновлення інженерної інфраструктури водогосподарських систем і водних ресурсів;
- сприяє розвитку науково-технічного прогресу організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обміну досвідом з питань експлуатації меліоративних систем та водного господарства;
- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.


Назад к содержанию | Назад к главному меню