Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Меліорація

Основна діяльність

Меліорація (лат. melioratio поліпшення, від лат. melior кращий) — корінне поліпшення природніх умов ґрунтів для підвищення їхньої родючості.

Меліорація – комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь.

Меліорація земель є головним чинником інтенсифікації сільського господарства, важливою складовою забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з несприятливими погодними умовами.
Внаслідок різкого скорочення обсягів фінансування меліорації земель, з’явилися негативні тенденції. Насамперед, це швидкі темпи морального та фізичного старіння гідромеліоративних систем та об’єктів, вихід з ладу основних меліоративних фондів, значні обсяги недополиву зрошуваних земель, погіршення технічного стану меліоративної мережі.

Овідіопольський район розташований в помірній кліматичній зоні, південної степної частини України, температура повітря може знижуватись до -27, -28°C, а в літні часи сягає +38, +39°C. Кількість опадів невелика і виражається середньою величиною – 366 мм. на рік. Опади нерівномірні, мають місце посухи і при наявності в літній час високої температури ґрунт швидко втрачає вологу.
Вітри південного, південно-східного і північного напрямків. Негативний вплив для господарств району в основному полягає у більш прискореному випаровуванні вологи з ґрунту і в збільшені транспірації в рослинах.
Для зменшення негативного впливу кліматичних умов та наявності джерел зрошення в районі було збудовано меліоративні системи на площі 16814 га., з них 15339 га. – рілля, що становить 91,23 % від загальної площі меліорованих земель. Питома вага меліорованих земель в загальній площі ріллі становить 33,68 %. Основні культури на зрошені в районі – овочі, технічні, зернові.
Нижньо-Дністровська зрошувальна система побудована та введена у дію в середині 70-х років, а деякі дільниці, такі як Петродолинська, в середині 60-х.
Зрошувальна система Овідіопольського району складається з трьох магістральних каналів МК, Р-1, Р-3, 18-ти насосних станцій і системи закритих трубопроводів по яким вода подається на землі водокористувачів.
На сьогоднішній день працює 11 насосних станцій, інші насосні станції не експлуатуються в зв’язку з незадовільним станом внутрішньогосподарської мережі (НСП – 25, 25а, 39, 39а, 29) та відсутністю дощувальної техніки в господарствах (НСП – 19, 14).
Працюючі насосні станції у багатьох випадках мають застаріле обладнання, що приводить до великих енерговитрат. На теперішній час проводиться робота з реконструкції насосно-силового обладнання, встановлюються розміні насоси.
Згідно висновків проведеної інвентаризації внутрішньогосподарської мережі, можуть поливатися 12524 га. з наявних 16814 га.
Більша частина дощувальних машин, які знаходяться в господарствах району, відпрацювала нормативний строк експлуатації, знаходиться в незадовільному стані, і потребує заміни, або модернізації.
Для ефективного використання зрошувальних земель в районі необхідно відновити зрошення на внутрішньогосподарській та міжгосподарській мережах. Для цього треба провести роботи по:
- енергозбереженню на насосних станціях;
- капітальному ремонту магістральних каналів та обладнання;
а також придбати нові дощувальні машини та техніку для обслуговування і проведення ремонтних робіт на внутрішньогосподарській та міжгосподарській мережах.


Назад к содержанию | Назад к главному меню