Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Моніторинг

Основна діяльність

Моніторинг вод та ґрунтів

Моніторинг поверхневих вод – це система послідовних спостережень, збору, обробки даних про стан водних об'єктів, прогнозування їх змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень, які можуть позначитися на стані вод.
Основна мета налагодження системи спостережень і контролю за забрудненням водних об'єктів – це отримання інформації про природну якість води та оцінка змін якості води внаслідок дії антропогенних факторів.
Служба водних ресурсів Овідіопольського УВГ координує виконання програми галузевого моніторингу згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. за № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», наказу Держводагентства від 14.06.2006 р. за № 125. По Санжійському водосховищу програмою передбачено проведення щоденних вимірювань рівнів води, щоквартальні та додаткові відбори проб води та проведення гідрохімічних аналізів води.
Пункти спостережень (створи)
До програми державного моніторингу поверхневих вод включено:
– Санжійське водосховище (насосна станція-24, с.Барабой) – аванкамера, перелив, центральний скид;
– річка Барабой – с. Доброолександрівка
У 2017 році з Санжійського водосховища було відібрано 22 проб води - аванкамера, перелив.
Відібрані проби були доставлені в Одеську гідрогеолого-меліоративну експедицію.
Хімічний аналіз відібраних проб води проводився за 9 компонентами:
рН, К
аніони СО32-, НСО3-, SО42-, Сl-;
катіони Са 2+, Мg2+, Nа+,К +.
З метою покращення водообміну, згідно правил експлуатації Санжійського водосховища, з 12 травня по 15 травня 2017 р. проводився скид води з водосховища (спеціальний попуск) до відміток РМО 11,4 БС. Внаслідок чого, якість води покращилась, мінералізація знизилась з 3,0 мг/дм3 до 2,5 мг/дм3. Також з 02.06 -05.06.17р. був проведений скид водосховища для зниження мінералізації води. На початку скиду відмітка на рейці рівнялася 9,0 з об'ємом води водосховища 514,0 тис м3. Об'єм скиду склав 135,0 тис м3. Опріснення Санжійського водосховища склало 280,0 тис м3. Згідно результатів аналізу Одеської ГМЕ від 08.06.16 р. мінералізація води в водосховищі після скиду в водосховищі склала 2,0 мл/дм3.


Назад к содержанию | Назад к главному меню