Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Про організацію

Овідіопольське УВГ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

З метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур, враховуючи географічне розташування земель південного регіону України, державними органами було прийняте рішення про створення підприємств і установ для організації проведення зрошування сільськогосподарських культур.
В зв’язку з цим, на території Одеської області, в 1967-1968 рр. були побудовані меліоративні мережі та гідротехнічні споруди
Нижньо-Дністровської зрошувальної системи. Впровадження меліорації земель в Овідіопольському районі дало позитивні результати в розвитку врожайності сільськогосподарських культур, тому пізніше постало питання в будівництві нових гідротехнічних споруд, мереж, водосховищ та інших об’єктів з метою вдосконалення радянської меліоративної системи.
В 1970 році почалось будівництво другої черги Нижньо-Дністровської зрошувальної системи, з розгалуженням її об’єктив на поля Овідіопольського району. Введення в дію цього об’єкту дало можливість забезпечити поливом велику кількість земельних площ та господарств району. Ефективність використання систем зрощення продемонструвало високі економічні результати розвитку в сільському господарстві. У 1978 році з введенням в дію збудованої 2-ї Нижньо-Дністровської зрошувальної системи в Овідіопольському районі була створена Овідіопольська експлуатаційна дільниця, яка підпорядковувалась Дністровському управлінню зрошувальних систем. В зв’язку з різким збільшенням обсягів експлуатаційних робіт, земельних площ для зрощення та з метою підвищення ефективності вирішення виробничих питань, за рішенням Міністерства меліорації та водного господарства України в 1989 році було створено Овідіпольське управління зрошувальних систем. З опрацьованих статистичних даних 1989 року - поливом було охоплено 12,605 га. земельної площі, а в 1992 р. – 16,365 га.

СУЧАСНІСТЬ

Відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України № 315-П від 10.12.2004 року з 1 січня 2005 року правонаступником Овідіпольського управління зрошувальних систем стало Овідіопольське управління водного господарства (скорочено – ОУВГ). ОУВГ відповідно до покладених завдань по наданню послуг з подачі води, в межах свої повноважень, сприяє соціально-економічному розвитку району, організовує роботу з сільгоспвиробництвами на основі взаєморозуміння, свіробітництва та ділового партнерства. Овідіопольське управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією з правом отримання власних надходжень, підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів і належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України.
У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської обласної державної адміністрації, актами Держводагентства України, облводресурсів, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про ОУВГ. Овідіопольське УВГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, штамп та печатку зі своїм найменуванням.
Управління є уповноваженою бюджетною організацією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель – Державного агентства водних ресурсів України, на яку покладено функції з управління та контролю в галузі водного господарства та меліорації земель на території Овідіопольського району Одеської області. Управління у межах наданих йому повноважень спрямовує свою діяльність на експлуатацію державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд і несе відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт, використання, регулювання та контроль за раціональним використанням водних ресурсів.
Виробнича діяльність колективу управління повсякденно спрямована на постійне підтримання зрошувальних мереж в належному технічному стані, все це можливо тільки при високій організації праці всього колективу, кінцевим і вирішальним елементом якого має бути міцна фінансова спроможність підприємства – покращення матеріальної бази і вирішення соціально значимих питань.


Назад к содержанию | Назад к главному меню