Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Огляд преси

Цікава інформація

Всесвітній день води – 22 березня 2017 року | 23.03.2017

Світова спільнота відзначатиме Всесвітній день води – 22 березня 2017 року, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою привернення уваги до проблем, які пов’язані з водним фактором.
У 2017 році тематика Всесвітнього дня води «Стічні води», а кампанія проходитиме під гаслом «Навіщо витрачати воду?», присвячена скороченню обсягів і повторному використанню стічних вод.
День води відмічається для того, щоб залучити до цих проблем суспільну увагу. Він дозволяє залучати в їх рішення більшу кількість держав. Здійснюється поширення інформації про важливість проблем, які пов’язані з охороною водних ресурсів та прісної води. Також він покликаний підкреслити велике значення води в нашому житті. Не варто забувати про те, що тіло людини на дві треті складається з води. Воду прийнято вважати одним із самих цінних природних ресурсів. Постійне зростання населення та розвиток промислового виробництва збільшують значення води та загострюють проблему необхідності її екологічного захисту.
Без води не може жити людина. Вода - один з найважливіших чинників, що визначають розміщення продуктивних сил, а дуже часто і засіб виробництва. Збільшення витрачання води промисловістю пов’язане не лише з її швидким розвитком, але і зі збільшенням витрати води на одиницю продукції. Одним з найбільш значних водоспоживачів є – сільське господарство. Особливе місце у використанні водних ресурсів займає водоспоживання для потреб населення. При цьому обов’язковими є безперебійність водопостачання, а також суворе дотримання науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних нормативів. Використання води для господарських цілей – одно з ланок кругообігу води в природі. Але антропогенна ланка кругообігу відрізняється від природного тим, що в процесі випару частина використаної людиною води повертається в атмосферу опрісненою. Інша частина скидається у водойми у вигляді стічних вод, забруднених відходами виробництва.
За даними Міжнародного комітету зі зміни клімату в майбутньому очікується зміна розподілу опадів по планеті, кліматичні контрасти посилюватимуться, посухи і повені стануть частіші і інтенсивніше. Це ще більше ускладнить регулярне постачання прісної води.
Багато вчених вважають, що немає проблеми нестачі води, а є проблема її нераціонального використання.
Людина завжди повинна пам’ятати про те, що водні ресурси не є безмежними. Брак чистої води є глобальною проблемою сучасності. Ми повинні берегти воду не тільки в це свято, але і щодня. Не можна бездумно витрачати прісну воду. Здоров’я і життя людей безпосередньо залежать від її кількості і якості !!!


"Наддністрянська правда"
№12 (5530) від 23.03.2017 р.
Служба водних ресурсів

До Дня водно-болотних угідь | 02.02.2017

Відповідно до ст.1 Рамсарської конвенції, яка розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року, під водно-болотними угіддями розуміють «райони маршів, боліт, драговин, торфовищ чи водойм — природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів».
На ознаменування прийняття Конвенції щороку, починаючи з 1991 року, 2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь.
Водно-болотні угіддя мають велике екологічне значення як місця перебування двох третин усіх видів рослинного і тваринного світу, як ділянки продукування біомаси та кисню, як природні акумулятори вологи та фільтри очищення води. Вони також сприяють зниженню висоти паводкової хвилі, збільшенню тривалості паводку та попередженню катастрофічних явищ, збільшенню мінімального стоку річок у посушливі періоди. Водно-болотні угіддя України мають трансконтинентальне значення для збереження птахів, які щорічно мігрують між Євразією і Африкою та відпочивають і живляться на водоймах України. Водно-болотні угіддя мають важливе соціально-культурне та економічне значення, оскільки задовольняють соціальні потреби у рибній ловлі, спортивному полюванні, туризмі та інших видах рекреації. Велике рекреаційне значення мають водні об?об'єкти, придатні для купання, а також бальнеологічні ресурси у вигляді мінеральних вод, мінеральних грязей та висококонцентрованих розсолів.
В Україні офіційне визначення поняття «водно-болотні угіддя» дається на прикладі водно-болотних угідь міжнародного значення у Постанові Кабінету Міністрів України про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення від 29 серпня 2002 року, в якій водно-болотні угіддя міжнародного значення визначаються як цінні природні комплекси боліт, заплавних лук і лісів, а також водних об'єктів. Водно-болотні угіддя можуть знаходитися також і в межах інших категорій земельного фонду, крім того, слід зазначити, що землі водно-болотних угідь становлять самостійну категорію в межах категорії земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
На цей час до Рамсарського списку включено 33 українських водно-болотних угіддя загальною площею 678 тис. га. Крім того, у 2011 та 2012 роках були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України про погодження надання 19 водно-болотним угіддям України статусу угідь міжнародного значення. Саме до цього списку входять водно-болотні угіддя межиріччя Дністра-Турунчука (загальною площею 7600 га) та північна частина Дністровського лиману (загальною площею 20000 га), в межах яких був створений Нижньодністровський Національний природний парк, загальною площею 21311,1 га.
Сподіваємося, що мешканці нашого району з розумінням ставитимуться до збереження надзвичайно цінних для природи та сільського господарства водно-болотних угідь.


"Наддністрянська правда"
№5 (5523) від 02.02.2017 р.
Служба водних ресурсів

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта! | 24.03.2016

Еще один весенний праздник – Всемирный день водных ресурсов, который отмечают 22 марта, появился в календаре в 1993 году. И объявила об этом Генеральная Ассамблея ООН. Главной задачей этого праздника, по мнению его создателей, должно стать напоминание всем жителям Земли об огромной важности воды для поддержания жизни на нашей планете. Как известно, человек и животные не могут существовать без воды. Если бы на Земле не было водных ресурсов, то на ней и не зародилась бы жизнь. В своей резолюции эта организация предложила всем странам проводить в этот день специальные мероприятия, направленные на сохранение и освоение водных ресурсов.
Праздник "Всемирный день воды" проводится для того, чтобы привлечь к этим проблемам общественное внимание. Он позволяет вовлекать в их решение все большее количество государств. Осуществляется распространение информации о важности проблем, связанных с охраной водных ресурсов.
Овидиопольское управление водного хозяйства обращается к руководителям всех организаций района с призывом уделять больше внимания проблеме защиты водных ресурсов. Необходимо не только задуматься об этом на национальном уровне, но и принимать конкретные меры.


Реки, озёра, моря, океаны,
Ручьи, родники, болота и пруды,
Бежит из земли, бежит из-под крана,
Жизнь невозможна, увы, без воды.
Ресурсы планеты совсем не бездонны,
И водный ресурс будем мы охранять,
Использовать воду с умом и законно,
Использовать так, чтобы не отравлять.
Чтоб в чистой, зеркальной, прохладной водице,
Плескались детишки, на радость себе.
Улыбка и счастье, чтоб были на лицах,
А отражались в кристальной воде!


"Наддністрянська правда"
№12 (5477) від 24.03.2016 р.
Служба водных ресурсов


Назад к содержанию | Назад к главному меню