Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Водні ресурси

Основна діяльність

В Овідіопольському районі загальна кількість водних об’єктів складає:
малих річок – 4 одиниці (р. Барабой, р. Аккаржанка, р. Скуртянка, р. Дальник);
водосховищ – 4 одиниці (Санжійське, Олександрівське, Таїровське, Сухолиманське); ;
ставків – 26 одиниць
1 лиман (Дністровський).


Загальна площа ставків складає 0,135 тис. га, з об’ємом 2,2 млн.м3, всі вони є водними об’єктами місцевого значення. Укладено 12 договорів оренди на 13 водних об'єктів, узгоджених відповідно до ст. 51 Водного Кодексу України, що становить 50 % від загальної кількості водойм, які використовуються на території району. По наданих в оренду водоймах, згідно договорів оренди, догляд та ремонтні роботи здійснюють їх користувачі за власні кошти. Спеціалістами служби водних ресурсів ОУВГ постійно наголошується на необхідність керуватися вказівками облводресурсів та суворо дотримуватися Водогосподаврського паспотру та Правил експлуатації. Районними комісіями техногенно-екологічної безпеки з фахівцями управління проводяться обстеження гідротехнічних споруд, у тому числі тих, які надані у оренду, та здійснюється контроль за виконанням умов облводресурсів щодо здійснення ремонтних робіт. Вказані заходи забезпечують надійний пропуск повені та паводків з максимальною мінімізацією нанесенню збитків та виникненню надзвичайних ситуацій. Фахівці служби водних ресурсів Овідіопольського УВГ проводять роботи по догляду за річками та іншими водними об'єктами, які знаходяться в зоні діяльності управління, відповідно до ВНД 33-5,5-08-2001 «Річки. Виконання робіт по догляду». За результатами обстежень складаються рекомендації органам місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо необхідності виконання заходів відродження водотоків та водойм. Розроблені заходи щодо врегулювання безхазяйних гідротехнічних споруд, з метою подальшої передачі у комунальну власність. За 2017 рік проведено 34 обстежень водних об’єктів та 80 обстежень гідротехнічних споруд з залученням орендарів, за результатами обстежень були заплановані заходи для проведення планово-попереджувальних робіт для безаварійної роботи ГТС. Також визначили проблемні питання щодо покращення стану ГТС та шляхи їх вирішення. Проводиться робота щодо оновлення бази даних по водних об’єктах згідно переліку атрибутивних даних блоку «Водні ресурси» у проекті створеному на базі геоінформаційної системи ArcMap 10,2.. Овідіопольське УВГ забезпечує організацію та ведення кількісних показників використання водних ресурсів підприємствами району, шляхом збору державної статистичної звітності 2 – ТП водгосп (річна). Станом на 01.12.2017р. на обліку Овідіопольського УВГ знаходиться 121 водокористувачів, які надають звіти по використанню води, за формою 2-ТП водгосп (річна ). За 2016 рік за даними держстатзвітності використано 7,784 млн.м3 із них з підземних джерел – 1,551 млн. м3 з поверхневих джерел – 6,233 млн.м3. Використано свіжої води 7,784 млн.м3., у т.ч. на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 3,506 млн.м3, на виробничі потреби - 0,205 млн.м3, на зрошення – 3,943млн.м3 та на інші потреби – 0,130 млн.м3 .

Інформація про зміни в веденні державного обліку водокористування по формі 2ТП-водгосп (річна)

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України Мінприроди наказом від 16.03.2015р. №78 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015р. за №382/26827) затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування та форма звітності 2ТП-водгосп (річна) "Звіт про використання води". Одночасно, наказом Держстату від 23.03.2015р. №79 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Ураїни 03.04.2015 р. за №375/26820) визнано таким, що втратив чинність, наказ державного комітету статистики України від 30.09.1997 р. №230 "Про затвердження форми державної статистичної звітності №2ТП (водгосп)". Зазначені накази набрали чинності з 30.04.2015р. Враховуючи зазначене, повідомляємо водокористувачів району про зміни в організації ведення державного обліку водокористування. (бланк 2ТП-водгосп (річна), інструкція)

Про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування

З 4 червня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Агентство розпочинає видачу дозволів на спеціальне водокористування. Для водокористувачів визначено єдиний перелік документів необхідний для отримання дозволу. Вперше водокористувачі, що використовують менше 5 м3 на добу і не здійснюють скид стічних вод у водні об’єкти не потребують отримання дозволу. Вперше повна відповідальність за розробку нормативів ГДС покладено на розробників (від сьогодні нормативи ГДС не потребують затвердження), а достовірність за всі подані матеріали включаючи і нормативи ГДС на водокористувача. Для водокористувачів міста Києва, Київської області, зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи видача дозволу здійснюється Держводагентством; Для інших водокористувачів – територіальними органами Держводагентства. Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою, до якої додаються: обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення; опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод; нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо); затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення); копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Інформація про водокористувачів, які підпадають під категорію звітуючих

Цей Порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку водокористування, які є обов'язковими для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування (далі - водокористувачі). Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов'язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:
- здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об'єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;
- забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
- забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
- мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
- мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
- використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
- здійснюють скид (незалежно від об'єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об'єкти та підземні горизонти;
- віднесені до галузі гідроенергетики;
- користуються водними об'єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).Назад к содержанию | Назад к главному меню